Bure är ett investmentbolag som bildades 1992. Året därpå noterades bolaget på Nasdaq Stockholm. Bure nämner som sitt mål för verksamheten att de vill skapa värde och avkastning till sina aktieägare, och gör det genom ett utvecklande av en diversifierad portfölj som fylls av professionellt förvaltade verksamheter och bolag.

 

Vad är ett investmentbolag?
Ett investmentbolag är verksamma genom att äga aktier i andra aktiebolag. Det finns olika typer av investmentbolag. Somliga jobbar med att på lång sikt skapa största möjliga substansutveckling, medan andra i första hand har för avsikt att kontrollera andra bolag. Riskkapitalbolag är en form av investmentbolag, där ägarna exempelvis kan gå in och köpa upp en hel koncern eller de flesta inom en bransch. Det är ändå en skillnad mellan rena riskkapitalbolag och investmentbolag. Riskkapitalbolagen har som funktion att vara rådgivare till en fond som äger investeringsbolaget. Investmentbolag kan innehålla bolag i allt från livsmedels- och klädbranschen till bolag med inriktning på sexleksaker, fordon eller djurvård.

Stock Market Ticker in red and green

 

Bure som investment
Bures formella namn är Bure Equity AB. Det är ett svenskt bolag med VD:n Henrik Blomquist i toppen sedan 2014. De största innehaven var under 2015 bolagen Mycronic samt Vitrolife och det totala substansvärdet i slutet av 2015 uppgick till dryga 4 miljarder kronor. Andra bolag inom Bure-koncernen är Catella AB, Cavotec SA och Fondbolaget Fondita Ab Finland. Bures styrelse består av sju ledamöter och på företagets hemsida kan man läsa redovisningar från de olika bolagsstämmorna, exempelvis årsstämmorna, som genomförts. Företaget har en transparens i och med sina lättillgängliga dokument.

Då Bure bildades 1992 gjordes det ur de avvecklade löntagarfonderna. Ungefär samtidigt som Bure noterades på Stockholmsbörsen året efter bildades affärsområde Hälsa & Sjukvård. 1996 bildades affärsområde IT/InfoMedia och 1998 affärsområde Utbildning. År 2000 börsnoterades affärsområde Hälsa & Sjukhus under namnet Capio AB och delades ut till aktieägarna. Även om Bure har varit ett framgångsrikt bolag har även kriserna funnits där. 2003 kom den första stora finansiella krisen och man genomförde emissioner om 800 Mkr. Därefter hände en hel del i utvecklingen inom bolaget och Bure blev ett av landets mest framstående investmentbolag.

 
 
 
 
sportpress