Vad händer med ekonomin efter Trump?

Många uttrycker sin oro för ekonomin och hur presidentvalet kommer att påverka världsekonomin och det finns en del frågetecken när det gäller Trumps inflytande. Man har angripit hans bristande politiska erfarenheter men frågan är om […]