Creades är ett svenskt investmentbolag som bildades 2012, men vägen till att Creades grundades börjar redan 1937. Då bildades nämligen investmentbolaget AB Custos. Bolaget var ett resultat av att Skandinaviska Kredit (som senare skulle bli Skandinaviska Banken) samlade de aktieposter de hade övertagit från olika företag. Efter att Kreugerkoncernen gick i konkurs 1932 (det som skulle komma att kallas för Kreugerkraschen) följde en svår ekonomisk kris i Sverige, som bland annat ledde till att många banker fick likvidietssvårigheter. Detta ledde i sin tur till en lagändring som bland annat innebar att alla aktier i bankernas ägo var tvungna att säljas senast den 31 december 1937. Många banker sålde helt enkelt sina aktier så fort som möjligt, medan andra, större banker som Skandinaviska Kredit valde att överföra aktierna till nyligen bildade investmentbolag.

Mellan 1937 och 1945 fördubblades värdet av Custos aktieportfölj, och ännu hade företaget ändå inte upplevt sin storhetstid, som var under 80-talet. Finanskrisen 1992 skulle dock slå hårt mot företaget, som hade stora investeringar i fastigheter. År 1995 togs kontrollen av företaget över av två finansmän vid namn Sven Hagströmer och Mats Qviberg. I och med detta började en långsam nedmontering av Custos, som slutade med att Custos och Hagströmers och Qvibergs tidigare investmentbolag Investment AB Öresund fusionerade 2004.

Businesspeople Using Laptop in Meeting

Businesspeople Using Laptop in Meeting

Hagströmer och Qviberg skulle hålla ihop fram till 2012, men efter det bestämde de sig för att gå skilda vägar. Detta ledde till att Investment AB Öresund delades upp i två bolag. Å ena sidan kvarstod Qviberg som huvudsaklig ägare av Investment AB Öresund, och å andra sidan blev Hagströmer huvudägare av ett nybildat investmentbolag: Creades.

Creades aktieportfölj består i nuläget av 75 procent noterade aktier och 25 procent onoterade aktier, och företaget har stora aktieinnehav i bland annat Avanza Bank, Haldex, Lindab International och Carnegie.

Om du funderar på att ge dig in i investmentbranschen eller bli egenföretagare inom någon annan bransch kommer du sannolikt ha tillräckligt mycket att tänka på utan att behöva oroa dig över att pengarna från dina utskickade fakturor kommer in. Fakturino kan hjälpa dig med fakturaköp, så att en lämplig bank eller ett finansbolag tar hand om dina fakturor.

 
 
 
 
sportpress