Industrivärden, eller Aktiebolaget Industrivärden, är ett investmentbolag som har anknytning till Handelsbanken. Det är också i Handelsbanken som bolaget har ett av sina största innehav. Andra stora innehav har de i Sandvik AB, AB Volvo, SCA, Ericsson och Skanska.250px-HandelsbankensHuvudkontorNatt20061105

Bakgrunden till att bolaget bildades var att ett lagförslag uppstod som skulle begränsa mängden värdepapper som banker fick inneha. Detta ledde till att två av Sveriges storbanker, Stockholms Enskilda Bank (idag SEB) och Handelsbanken lade sina innehav av värdepapper i Investor respektive Industrivärden.  Således bildades Aktiebolaget Industrivärden 1944, som delades ut till aktieägarna i Svenska Handelsbanken. Det första stora innehavet som bolaget hade var det enda som fortfarande finns kvar i dess ägor idag, nämligen Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Nästa stora investeringar tillkom under 1950-talet, då man köpte stora aktieposter i AGA (som man sålde 1999), liksom i Handelsbanken och SCA. Under de två följande årtiondena, 1960- och 1970-talen, satsade man stort inom byggbranschen och fastighetsbranschen, med investeringar i framförallt byggmaterialföretagen Gullfiber och Olsson & Rosenlund, liksom i byggföretaget John Mattson. Framemot 1980-talet hade Industrivärden lyckats skapa en bred aktieportfölj, med aktieinnehav i ungefär trettio olika företag. Samtidigt började man då koncentrera portföljen genom att samla sina aktier inom byggsektorn hos Skanska.

Industrivärden klarade sig också bra genom den svenska krisen under 1990-talet. De köpte då in sig i flera mindre, helägda bolag, som Industrivärden vid ett senare tillfälle kunde sälja med förtjänst. Industrivärden har ända sedan bolaget startades alltid haft något helägt bolag i sin ägo, men 2005 valde bolaget att frångå den principen och börsnoterade då ett av de sista helägda bolagen de hade, nämligen teknikhandelsbolaget Indutrade, och ett år senare, 2006, sålde de det allra sista helägda bolaget, häftklammertillverkaren Isaberg Rapid. Industrivärden är ett fortsatt framgångsrikt investmentbolag idag.

Idag krävs mer än bara ett huvud för ekonomi och investeringar för att bli framgångsrik som ägare till ett investmentbolag. Det krävs också en stor dos av datorkunskap och datorvana, i samband med att handeln av aktier har digitaliserats, och information utbyts allt snabbare. Om man känner att man har förutsättningarna för att bli framgångsrik som investerare, men har svårt för IT-teknik, kan man också anlita experter på området. Sådana experter är till exempel Internetvikings.

Taggar

 
 
 
 
sportpress