Investor Aktiebolag är ett investmentbolag som kontrolleras av familjen Wallenberg allt sedan starten. Familjen Wallenberg utövar sin kontroll över Investor genom Wallenbergstiftelserna, som är huvudägare i företaget. Wallenbergfamiljen kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP. Det är framför allt i svenska företag som Investor förvaltar röststarka aktier. De företag som ingår i Investors långsiktiga innehav brukar sägas ingå i Wallenbergsfären. Inom bolaget har Investor 143 anställda.

 

Historisk tillbakablick
Bolaget bildades år 1916 som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank och kom att börsintroduceras kommande år.

Initialt bestod den ursprungliga portföljen av innehav i företag som AB Scania-Vabis och AB Diesels Motorer. Investor, lett av Jacob Wallenberg, var under 1920-talet med och omstrukturerade Astra vilket resulterade i ett långvarigt ägarintresse. Den berömda Kreugerkraschen, i början av 1930-talet, kom att leda till att Investor tog över Ivar Kreugers intressen i en rad bolag, till dem hörde Ericsson, SKF och STAB. Med start efter andra världskriget kom bolaget att etablera långsiktiga innehav i bolagen Separator, ASEA, Stora Kopparberg och Wifstavarf med flera. Man utökade portföljen under efterkrigstiden genom inköp i Electrolux, 1956 bland andra.Investor 2

 

Geografisk hemvist.
Investor har sitt huvudkontor på Arsenalsgatan 8C i Stockholm. Därtill har man kontor i Amsterdam, Nederländerna, Beijing och Hongkong, Kina, Menlo Park, i Kalifornien och New York i USA och Tokyo i Japan.

 

Wallenbergsfären
Wallenbergsfären är en samlingsbeteckning på ett antal företag, i vilka Wallenbergstiftelserna har ett stort inflytande dels genom röststarka aktieinnehav och dels genom sin dominans i Investor AB.

Här följer exempel på företag som räknas till Wallenbergsfären, det handlar om börsgiganter som ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Saab (försvarsindustriföretaget), SEB, SKF och Stora Enso.

 

Investor idag
Idag är Investor en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Investor är delaktiga i dessa bolag genom styrelserepresentation och tillför därmed sin kunskap inom industrisfären, sitt nätverk och sin finansiella styrka. Investor strävar efter att göra de bolag vilka de kontroller till ”best-in-class”. Något kommer aktieägarna tillgodo genom, avkastning på insatt kapital i form av aktieutdelningar. I februari 2014 höjde Investor aktieutdelningen, då man redovisat ökad vinst och ökat substansvärde.

Investor tycks ha ett riktigt framgångsrecept. Ett bra ledarskap är en av nycklarna till att bli ett lyckat företag. Advantum kompetens såväl chefsutbildning som ledarskapsutbildning.

Taggar

 
 
 
 
sportpress