Investment AB Kinnevik som är ett svenskt investmentbolag grundades 1936. Syftet med verksamheten är att långsiktigt utveckla vinstgivande företag. Bolaget har sin hemvist på Skeppsbron 18 i Stockholm.

 

Historisk exposé
De som grundande Kinnevik var greve Wilhelm Klingspor och Robert von Horn. Namnet stammar från Kinneviken en plats i närheten av Klingspors gård. En lejonpart av startkapitalet kom från försäljningen av släkten Klingspors bolag Mellersta Sveriges Sockerfabrik AB på inrådan av sin tidigare advokat var Hugo Stenbeck, vilken även var vän med Horn. Bolaget Kinneviks kom att först investera i Korsnäs Sågverks AB, något som blev en lönsam investering. För en del av vinsten köptes Sandvikens Jernverks AB. De som tidigare hade haft Klingspor som klient och var god vän med Horn. Genom att ta lån kom Stenbeck att köpa in sig i bolaget med tiden att bli mer rik än sin klient. Hugo Stenbeck jr övertog rollen som VD efter Hugo Stenbeck som blev styrelseordförande.

 

Ägande och arv
Hugo Stenbeck kom att ärvas av sina barn efter det att denne avlidit i cancer. Då kom Jan Stenbeck att ta över VD-posten. Något som ogillades av systrarna varför de ville sälja sitt aktieinnehav. Efter diverse förvecklingar och en utdragen rättsprocess utarbetades en plan att låta dotterbolaget Fagersta köpa Kinnevik varmed man lyckades. Fagersta kom sedan att döpas till Kinnevik och det tomma och gamla döptes om till Eris & Co.Kinnevik 1

 

Kinnevik och lagen
Kinnevik fann en lucka i lagstiftningen varmed man planerade att distribuera kommersiell TV via satellit till Sverige. På så sätt kunde man bryta det statliga TV-monopolet. Kinnevik var bland de första i att investera i den Luxemburgbaserade företaget SES och satelliten Astra 1A.
Kinnevik kom att så småningom starta sitt egna produktionsbolag, TV 3. Under 1980- och 1990-talen kom Kinnevik att byta inriktning, under Jan Stenbecks ledarskap. Man lämnade de klassiska svenska näringarna för att övergå till media och telekommunikation. Även här arbetade man med lagstiftningen och kom att ta sig in på den för Kinnevik nya marknaden genom ett antal rättstvister.

Omprofilering
Under 00-talet har Kinnevik åter tagit sats och åter profilerat om sig genom att kraftigt öka investeringarna främst online och e-handel. Till de mest kända innehaven hör Zalando, Rocket Internet och AVITO.ru.
International Finance Group (IFC) rapporterades ha köpt aktier för cirka 220 miljoner kronor i näthandelsbolagen Dafiti och Lamoda som delägs av Kinnevik.

Nedåtgående trend
Det att det brittiska e-handelsbolaget Asos, Zalandos konkurrent, inte nådde upp till marknadens förväntningar för tillväxten under perioden januari-februari 2014, kom detta att smitta av sig.
Zalando som kostat Kinnevik miljardbelopp drar ned värdet på Kinnevikaktien. Zalandos affärsmodell ifrågasätts alltmer och man menar att bolaget är övervärderat. Förhoppningarna om att Zalando skulle vara marknadsledande i Europa ha inte infriats.

Då Kinneviks flaggskepp Zalando inte lever upp till marknadens förväntningar, leder det också till misstänksamhet mot Kinneviks övriga satsningar på onlineverksamheter. Dessa satsningar utgör tillsammans med Zalando en tredjedel av Kinneviks bokförda värde på 66 miljarder.

Taggar

 
 
 
 
sportpress