Investor

Investor Aktiebolag är ett investmentbolag som kontrolleras av familjen Wallenberg allt sedan starten. Familjen Wallenberg utövar sin kontroll över Investor genom Wallenbergstiftelserna, som är huvudägare i företaget. Wallenbergfamiljen kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP. […]