Kinnevik

Investment AB Kinnevik som är ett svenskt investmentbolag grundades 1936. Syftet med verksamheten är att långsiktigt utveckla vinstgivande företag. Bolaget har sin hemvist på Skeppsbron 18 i Stockholm.   Historisk exposé De som grundande Kinnevik […]