Många uttrycker sin oro för ekonomin och hur presidentvalet kommer att påverka världsekonomin och det finns en del frågetecken när det gäller Trumps inflytande. Man har angripit hans bristande politiska erfarenheter men frågan är om han verkligen är så “politiskt oerfaren” som man vill låta påskina i medier världen över. Ser man på svensk politik så tror jag att vi har långt lägre kompetens än vad Trump de facto har. Faktum är att Trump inte endast är en av världens mest framgångsrika affärsmän, han har dessutom varit ett känt ansikte inom amerikansk politik sedan lång tid tillbaka.

Trump är ingen novis i politiken

Innan valet kunde man läsa en artikel i DN med titeln: “så kan din ekonomi påverkas av Trump.” Detta är en av de artiklar där svenska medier oroar sig över den “Trumpska inkompetensen”. Frågan är om artikeln snarare är ett bevis på att man sålt den svenska själen till demokraterna eftersom artikeln är synnerligen vinklad till Hillary Clintons fördel. Överhuvudtaget är detta ointresse för korrekt analys något som genomsyrar svenska medier och har gjort det under många år. Medierna bör åtgärda detta – inte genom att låta påskina att Trump skulle sakna kompetens utan genom att syna hans politik. Allt annat är att göra det för enkelt för sig.

En rättvisande analys av Trumps politik

Trump är företagare i första hand så det finns ingen anledning att tro att han skulle vara dålig för världsekonomin. Börserna kommer att få glädjefnatt. Däremot finns det en aspekt i den “Trumpska” politiken som mediernas representanter bör oroa sig mer över och det är Trumps inflytande på miljön och klimatet. Han har redan sagt att han vill ta bort utsläppsrätterna. Han menar att det inte hjälper miljön att företagen kan köpa sig fria från ansvar. Han menar att detta inte hjälper miljön och vill istället lägga företagens pengar på förnybar energi. Han har tänkt längre. Trump är just nu det mest intressanta som händer i politiken och vad som behövs är en mer rättvisande analys.

 
 
 
 
sportpress